Missie en visie lopen in welzijnsland

“Ik zou graag willen dat medewerkers zich mede-eigenaar voelen van onze welzijnsorganisatie. Dat ze zich verbonden voelen met wat we als organisatie voor ogen hebben.” Als dat een thema voor je is, als manager of directeur in welzijnsland, is het een mooi moment om met elkaar je missie en visie te lopen.

Samen in gesprek over de toekomst

Je missie lopen doe je letterlijk bewegend. In duo’s bespreek je zes thema’s. Het gaat over zingeving en identiteit, over capaciteiten en gedrag. Eerst praat de een vrijuit, daarna de ander. Vervolgens komt de opbrengst bij elkaar in een groepsgesprek. Door er met elkaar over in gesprek te gaan, kom je dichterbij je drijfveren. Weet je weer waarvoor je het doet. Voel je de verbondenheid met collega’s. Dat is winst.

Steeds is de blik op de toekomst gericht: hoe zou het er over een jaar uit moeten zien? Zo wordt in heel korte tijd duidelijk wat er leeft in de organisatie. Welke suggesties medewerkers hebben en waar ze knelpunten ervaren. De feedback die het oplevert is winstpunt twee.

Het resultaat: een visiedocument

Het eindresultaat is een gedragen missie en visie, vastgelegd in een beknopt visiedocument. En een top vijf van punten waar de organisatie aan wil werken. Dat biedt praktische handvatten om verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een sessie over competentiegericht werken, zodat medewerkers ontdekken op welk punt ze zich willen ontwikkelen of laten coachen.

Met deze speelse werkwijze krijgt Spectrum óók hete hangijzers boven tafel. Belangrijk om bespreekbaar te maken als je als organisatie op zoek bent naar een eensgezinde visie.

We merken dat mensen in de loop van het proces opener en directer met elkaar omgaan. En dat levert hen een nieuw inzicht op: dit is óók de manier waarop je inwoners in beweging krijgt. Serieuze aandacht, gezien worden en ruimte krijgen, boort energie aan waardoor mensen zin krijgen om in actie te komen. En zo draagt missie en visie lopen bij aan betrokken inwoners.