Een Knooppunt Mantelzorg in Berkelland

Vergrijzing heeft twee effecten op mantelzorg: het aantal mensen dat mantelzorg kan geven loopt stevig terug en de behoefte aan mantelzorg neemt juist toe. De gemeente Berkelland wil mantelzorgers helpen om op een zo prettig mogelijke manier te kunnen zorgen voor de ander. Hoe? Door een Knooppunt Mantelzorg op te zetten. 

De gemeente Berkelland heeft als visie om te doen wat écht nodig is. “Net een stapje verder willen zetten, buiten de eigen kaders denken en samenwerking opzoeken met partners, om zo aan te kunnen sluiten bij de vraag.” Dat is wat gemeente Berkelland zoekt in de uitvoering van mantelzorgondersteuning. Het mantelzorgknooppunt van Spectrum sluit op deze visie aan.  

Vind de mantelzorger thuis, op het werk of in de zorginstelling 

Ons uitgangspunt voor ondersteuning van mantelzorgers in brede zin is om hen te bereiken op die plekken waar zij zich gewoonlijk bevinden. En daar te bekijken wat zij nodig hebben om zo prettig mogelijk te kunnen mantelzorgen. Het knooppuntconcept laat zich het makkelijkst uitleggen als een puzzel: degene die mantelzorg geeft en degene die deze zorg nodig heeft, begeven zich in hun leven op allerlei leefgebieden. We hebben deze ingedeeld in: thuis, vrije tijd, zorg, school werk en de wijk. Als familie en vrienden, bewoners, professionals en vrijwilligers in alle leefgebieden de kansen benutten om de mantelzorgers in het oog te houden, kunnen ze (indien nodig) een steun in de rug bieden. 

Wat doet het mantelzorgknooppunt 

De missie van een mantelzorgknooppunt is om de mensen om de mantelzorger heen bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin. Het mantelzorgknooppunt zoekt daarom samen met uiteenlopende partners naar manieren om mantelzorgers te helpen waar ze al zijn. Steeds gaat het erom aan te sluiten bij de leefwereld, de beleving en de wensen van de mantelzorgers zelf. Het knooppunt is geen statisch loket; het is een netwerkconstructie met uiteenlopende stakeholders.