Inwoners richten hun leefomgeving zelf in

Het Edzard Koningpark in Nunspeet moet opgeknapt worden. Dat betekent dat er een plan voor herinrichting nodig is. Normaal doet de gemeente zoiets zelf, er liggen al schetsen klaar. Dan beslist de wethouder: de omwonenden en gebruikers moeten het plan bedenken. Het is immers 'hun' park.

De uitdaging

Wat is er nodig om de omwonenden en gebruikers van een park het plan voor de herinrichting te laten bedenken? Hoe groter de invloed van bewoners, hoe meer de gemeente moet loslaten. Dat is dus best een spannend leerproces; voor de gemeente, voor ons als begeleiders en ook voor de omwonenden is het heel anders dan ze gewend zijn.

De aanpak

Allereerst stellen we met de gemeente de kaders vast. Het beschikbare budget en de eisen die de gemeente stelt aan duurzaamheid, veiligheid, onderhoud en behoud van het groen. En dan erop af! We gaan op straat in gesprek met buurtbewoners en organiseren een brainstorm in het park. Als alle wensen op tafel liggen, wegen we de belangen af. Jongeren willen chillen in het park. Ouderen ook, maar die doen dat heel anders. Wat niet kan: dat iedereen zijn zin krijgt. Wat wel kan: het gesprek zo voeren dat er een plan komt waar iedereen mee kan leven. En – ook dat is anders – een plan waar iedereen zich veel meer eigenaar van voelt.

Het resultaat

Een plan voor herinrichting van het Edzard Koningpark ligt er natuurlijk aan het eind van het traject. En het plan wordt uitgevoerd. Na twee jaar is alles op een enkel klusje na gereed. Vrijwilligers van de projectgroep hielpen, bijvoorbeeld met het planten van beukenhagen. Maar er is meer. Twee beleidsambtenaren - van ‘ruimte’ en van ‘sociaal’ waren van begin af aan betrokken en brachten elk hun eigen perspectief in. Die onderlinge samenwerking tussen medewerkers van verschillende gemeentelijke afdelingen en de opgedane kennis van het participatietraject is de onzichtbare winst die Nunspeet heeft geboekt.

In dit filmpje vertellen twee omwonenden hoe zij de aanpak hebben ervaren.