Energiebesparingscampagne leidt tot nieuwe verbindingen

Hoe zet je de energietransitie op de kaart in een wijk waar bewoners weinig belangstelling hebben voor dit thema? Spectrum bedacht, samen met een groep enthousiaste bewoners van Vording, een vorm die wel op enthousiasme kan rekenen: een energiebesparingscampagne. Adviseurs van Spectrum ontwierpen de campagne en betrokken bij de uitvoering zo veel mogelijk inwoners.

De uitdaging

Vording is een jaren tachtig wijk zoals er zoveel zijn in Nederland. Een mix van koop en huur, veel oudere bewoners die er al vanaf het begin wonen. ‘Van het gas af’ staat bij de meeste bewoners niet hoog op hun prioriteitenlijstje. Hoe breng je dit thema dan toch onder de aandacht? En hoe werk je aan een participatiecultuur in een wijk waar bewoners niet gewend zijn met elkaar op te trekken?

Onze aanpak

Na een oproep in de lokale krant en actieve werving tijdens een informatiemarkt, waren acht bewoners (jong en oud, mannen en vrouwen) bereid een aanpak te verzinnen. In de achtertuin van Jacqueline formuleerden we 4 speerpunten, waaronder een energiebesparingscampagne. Met een mix aan on- en offline middelen probeerden we een zo groot mogelijke groep mensen te bereiken. Deelnemers aan de campagne kregen 10 nieuwsbrieven met elke keer een andere energiebesparende insteek. Ook organiseerden we 4 themabijeenkomsten en een bespaarwedstrijd. We startten een appgroep waarin bewoners vragen konden stellen en elkaar konden enthousiasmeren.  

Resultaat

Uiteindelijk deden 40 bewoners van Vording mee aan de campagne. Door de themabijeenkomsten leerden inwoners elkaar kennen en de klankbordgroep werd een hechte club mensen. Hoewel de precieze energiebesparing in de wijk als gevolg van de campagne moeilijk te meten is, hebben de inspanningen zeker geleid tot bewuster en/of minder gebruik van gas en elektriciteit.

Een medewerker van de gemeente was nauw betrokken bij de campagne en aanwezig bij vrijwel alle vergaderingen en bijeenkomsten. Hierdoor heeft de gemeente een band op kunnen bouwen met een grote groep inwoners van Vording.

Vervolg

Tijdens de afsluitende bijeenkomst van de energiebesparingscampagne bleek het enthousiasme voor samen een project bedenken en uitvoeren groot. De klankbordgroep gaat door, maar nu als initiatiefgroep. Samen verzinnen ze een nieuw project. Dit inwonersinitiatief krijgt begeleiding van de Leefbaarheidsalliantie Gederland. De gemeente is blij met de het groeiende zelforganiserende vermogen dat in de wijk is ontstaan. Dit biedt een mooie basis om blijvend op te trekken met bewoners van Vording. Voor Spectrum is dat uiteindelijk het mooiste resultaat.