Een bovendorpse leefbaarheidsvisie

De Achterhoek is een krimpregio. Ook in de kleine kernen van Oost Gelre merken ze dat de bevolkingsopbouw verandert: jongeren trekken weg en de mensen die blijven, worden steeds ouder. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid in het gebied. In Oost Gelre wachten ze die gevolgen niet zomaar af.

De kleine kernen Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle willen niet afwachten, maar hebben de handen ineengeslagen. De dorpen hebben elkaar opgezocht en de vraag gesteld: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kleine kernen ook in de toekomst leefbaar zijn?

Jong en oud praat mee

Spectrum faciliteert de kleine kernen om tot een leefbaarheidsvisie te komen. Er zijn verschillende avonden georganiseerd waarop negen thema’s zijn bediscussieerd. Omdat de leefbaarheidsvisie alle inwoners van de kleine kernen vertegenwoordigt, zowel jong als oud, zijn ook jongeren actief betrokken bij de vorming van de leefbaarheidsvisie. De jongeren hebben in een aparte bijeenkomst alle thema’s behandeld.

Uit alles wat er gezegd is, stelt Spectrum een visiedocument op. In overleg met de kleine kernen wordt de inhoud van deze leefbaarheidsvisie aangescherpt, zodat alle zes de kernen zich kunnen vinden in de visie. Het is immers hun eigen, bovendorpse leefbaarheidsvisie.