De Zilverkamp: Samen aan de slag!

De Zilverkamp in Huissen is zo’n typische bloemkoolwijk uit de jaren zeventig. Met al z’n woonerven een levendige en groene leefomgeving. Maar na al die jaren is de buurt verouderd en aan onderhoud toe. Daardoor is de nog steeds prettige wijk niet meer zo populair bij woningzoekenden. Tijd om die neerwaartse spiraal om te buigen, vinden de bewoners.

Investeren in de wijk dus, zodat deze aantrekkelijk blijft voor jong en oud. De Zilverkamp kent een actieve wijkvereniging en twee wijkplatforms die meer samen willen gaan optrekken. Er staan bovendien ruime en betaalbare woningen in de wijk, er zijn uitstekende voorzieningen, een snelbusverbinding naar het centrum van Arnhem en Nijmegen voor de deur en ligt dichtbij het centrum van Huissen.

Vraag je nou echt wat ìk wil?
Voor het revitaliseren van de wijk bestonden al veel eerder plannen, die door de economische crisis in de ijskast belandden. Toen er wel middelen kwamen, werd er straat voor straat opgeknapt. Maar dat zijn de stenen en daarmee heb je de sociale kant nog niet gerevitaliseerd.
Om die twee aspecten bij elkaar te brengen, heeft de gemeente Lingewaard contact gezocht met de provincie en Spectrum: “We willen graag ondersteuning om dit proces te verbinden en aan te jagen. Zo kwamen er middelen om in de leefbaarheid te investeren en dat samen te doen met de inwoners van De Zilverkamp.
Dat was nieuw. Voor bewoners was het een aangename verrassing dat de gemeente aan hen vroeg: wat willen júllie? En vervolgens ook: wat kunnen jullie zelf en waar is hulp bij nodig? Er was aandacht voor Samenredzaamheid en het principe Burgers aan Zet.

Samen naar de toekomst kijken
Er kwam een startconferentie in de wijk en recent is er een tweede Wijkconferentie geweest, waar meer dan honderd bewoners in gesprek gingen over verbeteringen en hun behoeftes voor de wijk voor nu en in de toekomst. Dit alles in samenwerking met gemeenteambtenaren, welzijnswerkers, andere wijkinitiatieven. Dan gaat het over groenvoorziening, parkeerplaatsen, stoeptegels, speeltuintjes, ontmoetingsplekken, kunst in de wijk. En geleidelijk steeds meer ook over een visie op de toekomst. En nu ligt er een gezamenlijk wijkontwikkelingsplan met vijf actielijnen. En daaraan zijn 44 acties gekoppeld, waar bewoners en professionals aan gaan werken. Geen papieren tijger: er zijn grote en kleine werkgroepen bezig met de uitvoering. Het oude wijkkrantje is nieuw leven ingeblazen. Iedereen is gegroeid in zijn rol, want op zo’n gelijkwaardige basis samenwerken – welzijnswerk, gemeente, woningcorporatie en bewoners – dat was geen enkele partij tot nu toe gewend.

En wat doet Spectrum in De Zilverkamp?
Spectrum heeft als onafhankelijke partner een spilfunctie, om de verbinding en samenredzaamheid met alle stakeholders te faciliteren. We coördineren en borgen dit organische proces voor de toekomst.
De Leefbaarheidsalliantie is nauw betrokken bij De Zilverkamp. Spectrum heeft in het begin veel samen met inwoners opgelopen om een beeld te krijgen van de wijk en vertrouwen te geven in de werkwijze tussen inwoners en de lokale overheid.

Over De Zilverkamp is geschreven in magazine Het Zoet (juni 2018). Blader in de digitale versie naar pagina 22 -24 voor het interview SAMEN AAN DE SLAG! Hoe de Huissense wijk De Zilverkamp weer blosjes op de wangen kreeg.