Brummen Beweegt

Een sportclub is meer dan alleen een plek waar je kunt sporten. Je vergroot er je netwerk, je hebt er plezier met anderen en je kunt er vrijwilligerswerk doen.  Toch is het voor ouderen soms best een grote stap om nog lid te worden van een sportclub. Niet alle sporten zijn even geschikt en aan competitie is ook niet altijd behoefte. Om bewegen en de sociale aspecten van een sportclub te combineren is er in Brummen een nieuw initiatief voor ouderen: Brummen Beweegt. 

Laagdrempelig sportaanbod voor ouderen

Spectrum heeft met Sportclub Brummen nagedacht over een laagdrempelig sportaanbod. Een aanbod waarbij bewegen en ontmoeten centraal staan. Elke werkdag kunnen ouderen in Brummen bewegen in en om de sportvelden. Er wordt gezamenlijk een parcours afgelegd. Aansluitend staat er een kopje koffie of thee klaar.

Ouderen komen er op verschillende manieren achter dat Brummen Beweegt bestaat. Spectrum zorgt voor verbinding, zodat huisartsen, fysiotherapeuten en ook gemeente weten dat dit bestaat. Zij kunnen mensen op deze mooie kans, van fysiek fitter worden en anderen ontmoeten, attenderen.