Bloemenbuurt in Didam, een wijk van de toekomst

De gemeente Montferland heeft de wens dat de Bloemenbuurt in Didam aardgasvrij wordt. En zelfs nog breder: dat het een Wijk van de Toekomst wordt. Huurders worden door woningcorporatie Plavei aangesloten op een warmtenet. Maar huiseigenaren maken zelf een keuze om van het gas af te gaan. Of niet. 

De uitdaging

De gemeente wil graag met alle wijkbewoners toewerken naar een aardgasvrije Wijk van de Toekomst. Maar participatie laat zich natuurlijk niet zomaar afdwingen. Voor een actieve inwonersgroep zijn bevlogen buurtbewoners nodig. Spectrum werkt bij voorkeur van onderop, aansluitend bij de energie van de inwoners. In de Bloemenbuurt was het koorddansen om de belangen van alle betrokken partijen bij elkaar te brengen en in balans te houden.

Onze aanpak

We gingen allereerst op zoek naar het gemeenschappelijke belang. Daarvoor organiseerden we buurtbijeenkomsten. Een paar buurtbewoners wilden wel meedenken. In eerste instantie wilde iedereen vooral weten wat de gemeente allemaal van plan was te gaan doen. Na verloop van tijd ontstond er meer ruimte om acties met elkaar op te pakken. Van klusdag in de wijk naar Operatie Struikroof en het maken van warmtefoto’s om weglekkende warmte te lokaliseren. Er was alle ruimte om activiteiten op te pakken. En zo zijn de buurtbewoners, die schoorvoetend in de klankbordgroep aansloten, een serieuze gesprekspartner geworden. Enthousiast geworden door de leuke initiatieven die we met elkaar organiseerden en de saamhorigheid die dat meebracht. 
Intussen brachten we smeerolie aan als de samenwerking tussen alle betrokken partijen wat roestig werd. 

Het resultaat

De klankbordgroep is bezig met het oprichten van een bewonerscoöperatie. Ze zijn een serieuze gesprekspartner geworden van de gemeente en andere professionele partijen. Een groep van tien koplopers gaat met alle woningeigenaren een gesprek aan de keukentafel voeren. De bewonerscoöperatie kan rekenen op de ondersteuning van Spectrum. 
We zijn van meet af aan duidelijk geweest naar de gemeente dat we het gewenste resultaat, dat alle huizenbezitters het warmtenet gaan omarmen, niet kunnen beloven. Dat blijft nog wel een poosje spannend. 

  • Thema Duurzaamheid
  • Opdracht Werk met alle wijkbewoners toe naar een Wijk van de Toekomst
  • Adviseur(s)