• Home
  • Steek energie in participatie!

STEEK ENERGIE IN PARTICIPATIE!

Aardgasvrije wijken. Inpassing en maatschappelijke acceptatie van windturbines enzonnevelden. U staat als gemeente voor een forse opgave die alleen met actieve betrokkenheid van bewoners, verenigingen en bedrijven slaagt. Met veel praktijkervaring en een groot netwerk in de Gelderse samenleving, kunnen Natuur en Milieu Gelderland en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland u hierbij helpen. Sleutelwoorden voor de aanpak die wij voorstaan: actieve bewonersbetrokkenheid, óók van lastig te bereiken doelgroepen, goede communicatie en lokaal eigenaarschap. Samen maken wij de energietransitie in uw gemeente tot een succes!

Meer weten? Download hieronder een whitepaper over onze aanpak of neem contact op met Jasper Neyssen. 

Meer weten?
Download Whitepaper Download