Algemene leveringsvoorwaarden

Voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Spectrum en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Download Algemene voorwaarden Download