• Home
 • Bijeenkomst gelderse adviesraden

Het belang van de omgevingswet voor adviesraden

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland ondersteunt gemeentelijke adviesraden in het sociaal domein. Jaarlijks organiseren we daarom een bijeenkomst voor alle adviesraden in Gelderland. Dit jaar heeft de bijeenkomst als thema: de Omgevingswet. Wat is de omgevingswet en waarom kunt u als adviesraad niet om deze wet heen? 

  Het doel van de wet is dat het omgevingsrecht makkelijker wordt. Het voegt alle bestaande regelingen samen in één omgevingswet. Het fysieke en sociale domein worden daarbij niet meer als afzonderlijke domeinen gezien. De wet brengt dus de “harde” fysieke kant van de leefomgeving en de “zachte” kant; de samenleving zelf, bij elkaar. Met aandacht voor thema’s als langer zelfstandig wonen, zelfredzaamheid en participatie, gezondheid, sociale cohesie en de inclusieve samenleving. We willen stil staan bij de impact van deze wet voor u als adviesorgaan.

  Wat kunt u verwachten:

  • Inleiding op de omgevingswet en de relatie met het sociaal domein
  • Inzicht in de gemeentelijke blik op inwonersparticipatie en de omgevingswet
  • Tips over hoe u als adviesraad inspringt op de omgevingswet
  • Mogelijkheid om uw eigen casus in te brengen (dit kunt u aangeven bij uw aanmelding)  

  Wanneer:   Maandag 25 november 2019 van 19:00-21:00 (stamppotbuffet vanaf 18:00)
  Waar:          Weerdjesstraat 168, Arnhem (locatie Zorgbelang Inclusief)
  Kosten:       Deze bijeenkomst wordt u kosteloos aangeboden door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland

  Programma:
  18:00 Stamppotbuffet (via aanmelding) 
  19:00 Opening en inleiding in omgevingswet
  19:30 Gemeentelijke spreker: inwonersparticipatie en de omgevingswet 
  20:00 Verdieping van uw eigen casus
  20:50 Afsluiting 

  U kunt zich voor 22 november aanmelden via het onderstaande formulier. 

  Aanmelden