Doelgroepenvervoer in de Achterhoek

Als je zelf kunt fietsen, autorijden of met het openbaar vervoer kunt reizen, dan kun je doorgaans gaan en staan waar je wilt. Dit geeft veel vrijheid. Maar niet voor iedereen is dit vanzelfsprekend. Er zijn mensen die hulp nodig hebben om van A naar B te komen. Hoe dit georganiseerd is heeft invloed op de reizigers. Stel je maar eens voor dat je snel van slag bent bij veranderingen en je wordt opeens opgehaald door een onbekende chauffeur. Dat heeft invloed op de reis, maar ook na de reis kan de reiziger hier veel last van ondervinden. Hoe kunnen we het doelgroepenvervoer zo organiseren dat het beter en efficiënter wordt?

Eindrapport Design Thinking traject Spectrum & HAN Krachtige Kernen

De gemeenten in de Achterhoek hebben sinds dit jaar meer taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het zogenaamde doelgroepenvervoer. Ze willen dit vervoer beter regelen (waar dat nodig is) en ook efficiënter.

Om het vervoer zo goed mogelijk te organiseren zijn de gemeenten op zoek naar vervoersoplossingen die passen bij de inwoners van de Achterhoek. Adviesorganisatie Spectrum en HAN Krachtige Kernen zijn daarom een Design Thinking traject gestart. Een traject waarbij er vanuit reizigers en andere belanghebbenden naar passende oplossingen wordt gezocht voor het vervoersvraagstuk.

Hieronder kunt u het eindrapport dowloaden.

Download Eindrapport Vervoer in de Achterhoek Download