Mobiel Andersland: magazine

Dit magazine gaat over zelforganiserend vervoer in Gelderland. Zelforganiserend vervoer? Dat zijn initiatieven van burgers om mensen te ondersteunen in een vervoersvraag. Vanuit sociale betrokkenheid organiseren ze kleinschalig maatwerk dat aansluit bij een specifieke vervoersvraag en aanvullend is aan het collectieve vervoer dat overheden organiseren.

De kracht van burgers voorop

Deze initiatieven passen prima in Andersland, waar ‘de kracht van burgers’ (weer) veel meer aandacht krijgt en overheden zich meer bezighouden met de vraag hoe zij burgers kunnen ondersteunen om actief te participeren, de eigen regie te voeren en mede vorm te geven aan de maatschappij. In Gelderland bestaan er al talrijke vervoersinitiatieven waarbij vrijwilligers zijn betrokken. Spectrum heeft deze voor de provincie Gelderland geïnventariseerd en bestudeerd. Via dit magazine deelt de provincie al deze kennis. Daarnaast komen burgers en professionals aan het woord, schetst het magazine ontwikkelingen in het collectieve regiovervoer en geeft het ruim baan aan frisdenkers die zorgen dat het in Mobiel Andersland borrelt en bruist, nu en in de toekomst! 

  • Type Overige
Download Mobiel Andersland Download