School midden in de wijk

Het lijkt voor de hand liggend: de school als verbindende organisatie in de wijk én proeftuin voor het ontwikkelen van 21st century skills van leerlingen. Toch staan ‘s avonds een hoop scholen leeg. En veel onderwijsinstellingen houden een kunstmatige barrière in stand tussen hun leerlingen en de veranderende omgeving waar zij voor worden klaargestoomd. Vaak is er wel ruimte voor maatschappelijke stages, maar worden projecten zelden gekoppeld aan de directe leefomgeving van de school en leerlingen zelf. Een gouden kans, onbenut!

Dat vond ook de middelbare school NSG Groenewoud (Nijmegen) die meer in verbinding wil staan met de wijk. Zo begon het idee van Spectrum partner met elan en NSG Groenewoud voor het project ‘School midden in de wijk’. Het concept ‘School midden in de wijk’ zet in op het verbinden van de wijk met de school door middel van innovatieve ideeën en projecten door leerlingen in samenwerking met wijkbewoners. Maar hoe kom je tot deze mooie ideeën?

Lesprogramma
Spectrum ontwikkelde hiervoor een lesprogramma met ondersteunende materialen. Tijdens de gastlessen, die door Spectrum werden verzorgd, werden leerlingen uitgedaagd om op een innovatieve manier naar de wijk te kijken. De opdracht was om de wensen van buurtbewoners met betrekking tot wijk en leefbaarheid in kaart te brengen. Hierbij werd hun creativiteit en maatschappelijk bewustzijn aangewakkerd En er werd ook een beroep gedaan op hun onderzoeksvaardigheden. Naar aanleiding van de resultaten die de leerlingen ophaalden, kan er concreet aan de slag worden gegaan met het verbinden van school en wijk. Uiteraard ook weer in samenwerking met leerlingen.

Het concept
Het concept ‘School midden in de wijk’ kan ook op andere scholen ingezet worden. We gaan uit van twee basisprincipes:

  1. De school is onderdeel van de wijk: De school wil van maatschappelijke betekenis te zijn voor wijkbewoners, bijvoorbeeld door het schoolgebouw open te stellen voor activiteiten van en diensten voor buurtbewoners. Op die manier versterken we de verbinding tussen de school en wijk.
  2. 21st century skills als middel én doel: De school wil de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen stimuleren en hen toekomstbestendige vaardigheden bijbrengen.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.