Aanpak DRZMHD

Oud brood, een over datum blik tomaten en de staart van een varken. Je verwacht het misschien niet, maar je kunt er een lekkere maaltijd van bereiden. En dat is precies wat basisschoolkinderen in Zieuwent hebben gedaan tijdens de startactiviteit van project-D. Kinderen gingen in dit project tijdens een aantal inspirerende activiteiten en lessen aan de slag met een zelf geformuleerde onderzoeksvraag over duurzaamheid, om af te sluiten met een eindpresentatie. Ze onderzochten bijvoorbeeld wat seizoensgroenten zijn, wat milieu betekent, hoeveel stroom een koelkast gebruikt of hoeveel liter water nodig is om chocola te maken. 

Op basis van de uitvoering van project-D heeft de Leefbaarheidsalliantie Gelderland een aanpak DRZMHD ontwikkeld om organisaties te helpen zelf een ‘project-D’ te starten. De aanpak bestaat uit een reeks van activiteiten en lessen in zes weken. De leerkracht richt de lessen in en werkt voor de activiteiten samen met organisaties in de eigen leefomgeving. Bewoners, lokale partijen of de gemeente kunnen afhankelijk van de mogelijkheden een coördinerende rol spelen of gewoon een (financiële) bijdrage leveren in de duurzame bewustwording van kinderen. Het programma is altijd op maat en sluit aan bij beschikbare middelen of actuele thema's in dorp of wijk. Bekijk hieronder de video ter inspiratie. 

Wat: De opzet van een DRZMHD Project
Voor wie: Gemeenten, scholen, lokale organisaties en ondernemers

Wil je weten hoe een Project-D in je eigen buurt of gemeente eruit kan zien? Neem contact op met Margret Klein Holkenborg of Maaike Jeronimus.

Spectrum is onderdeel van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Het doel van de alliantie is het vergroten van de leefbaarheid in Gelderland door inwonerinitatieven te ondersteunen en vooruit te helpen.