Participatief naar een gedragen grondstoffenbeleid

De gemeente Epe heeft zich als doel gesteld om de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar drastisch terug te brengen. Dit is nodig om landelijke doelstellingen te behalen en kosten te beheersen. Dat betekent dus afval beter scheiden, want alleen zo kun je grondstoffen terugwinnen. Er komt een nieuw systeem van afvalinzameling, waarbij meer gevraagd wordt van bewoners. Maar bij de invoering blijken bewoners tal van bezwaren te hebben. De gemeente legt het nieuwe systeem tijdelijk stil.

De uitdaging

Spectrum krijgt de opdracht om advies te geven: hoe kan de gemeente met steun van de inwoners toch tot de beoogde vermindering van restafval komen? We kiezen voor samenwerking met de organisatie Avalon advies die veel kennis heeft over afvalstromen.

Luisteren

Luisteren is het eerste wat we doen. Door met bewoners in gesprek te gaan, wordt duidelijk wat mensen beweegt. Waar hebben ze bezwaar tegen? De meningen lopen sterk uiteen.
Raadsleden laten zich zien in Huiskamergesprekken bij inwoners thuis. Iedereen is verrast hoe leuk en waardevol dat is. In elke kern van de gemeente organiseren we bijeenkomsten om verschillende scenario’s te bespreken. De emotie zakt weg, iedereen is weer bereid constructief na te denken.
 

Verleiden

Dat ze zelf hun afval naar de ondergrondse containers brengen is bijvoorbeeld een punt waar mensen verontwaardigd over zijn. Niet alleen voor zichzelf. Nee, vooral namens mensen die dat misschien niet zelf kunnen. Bewoners willen met kleine prikkels verleid worden om hun afval beter te scheiden en restafval te voorkomen. Bijvoorbeeld door het restafval niet 1x per 2 weken, maar 1x per 4 weken op te halen. Later, als blijkt dat goed scheiden tot heel weinig restafval leidt, wil men misschien zelf wel het afval wegbrengen naar ondergrondse containers, dat bespaart ruimte in de tuin met al die rolcontainers.
 

Informeren

Afval is een onderwerp dat dicht bij huis ligt en iedereen raakt. In een vroeg stadium iedereen informeren en betrekken bij veranderingen is dan belangrijk. Communicatie, timing, stap-voor-stap. Mensen meenemen in het waarom van het beleid en hen mede-eigenaar maken van de opgave om duurzaam met afval om te gaan. Dus ook de middenstand enthousiast maken om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Wie zich verantwoordelijk voelt, is bereid bij te dragen aan een structurele oplossing.

Meer informatie
Neem dan eens contact op met de collega's van Duurzaamheid.

  • Thema Duurzaamheid