Laaggeletterdheid: oplossingen vanuit de doelgroep

Vanuit het programma Tel Mee Met Taal heeft Movisie van het ministerie VSW en SWZ de opdracht gekregen om een bijzonder project op te pakken: VanzelfSprekend. Met tien groepen, die verdeeld zijn onder verschillende partners, waaronder Spectrum, partner met Elan, is een traject gestart met verschillende bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn met de deelnemers vanuit hun eigen leefwereld oplossingsrichtingen bedacht en uitgewerkt voor obstakels die zij door hun laaggeletterdheid in het dagelijks leven tegenkomen. 

Aan de slag met laaggeletterdheid

Veel van deze obstakels zijn in onderzoeken namelijk wel in kaart gebracht, maar het uitwerken en de vervolgstap van oplossingen wordt in de praktijk vaak door de professional gedaan. In dit project zijn laaggeletterden zelf en met hun ideeën in groepsverband aan de slag gegaan. Zo wordt een beroep gedaan op hún expertise als ervaringsdeskundige. 

Wil je samen met de doelgroep in jouw gemeente opzoek naar oplossingen voor laaggeleterdheid?
Neem contact op met Margret Klein Holkenborg of laat hier je gegevens achter.  

Tel mee met Taal

Door middel van het wedstrijdelement, waarin de tien groepen uiteindelijk elk één idee indienen, wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid bij zowel lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Alle tien ideeën worden op de Tel mee met Taal-website getoond en hier kan op gestemd worden. Dit is de publieksprijs. Daarnaast buigt een (ervarings-) deskundige jury zich over de inzendingen en kies ook een winnaar. De 3 meest kansrijke ideeën worden geïmplementeerd. 

Spectrum heeft twee van deze groepen begeleid en met hen gewerkt aan het indienen van één oplossing. Bekijk hieronder de pitch van het T-Team van Team Achterhoek!

Lees meer over de werkwijze van Spectrum.