In De Ooi verduurzamen we integraal

Verduurzaming, leefbaarheid en bewonersparticipatie zijn centrale thema’s voor de gemeente Doesburg. Deze drie thema’s komen nu samen in De Ooi. Deze wijk is als eerste aangewezen voor een verduurzamingstraject, samen met de inwoners. Voor de begeleiding van dit traject heeft gemeente Doesburg Spectrum ingeschakeld.

De opdracht van Spectrum is om de stakeholders, de zogenaamde systeemwereld, samen te brengen met de leefwereld van de inwoners en met elkaar de aanpak voor de komende jaren uit te stippelen. Dat vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. Volgens Spectrum is een goed proces waarin de partijen het gesprek echt met elkaar aangaan, essentieel om doelen te bereiken. In dat proces werken overheid, ondernemers, organisaties en inwoners samen. We zetten de inwoner centraal en gaan op zoek naar de drijfveren, ambities, bezwaren en belemmeringen. De uitkomsten zetten we om in concrete acties.  

In De Ooi werken we als onafhankelijke procesregisseur toe naar een situatie waarin een integrale benadering op de lange termijn mogelijk is. Geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, kwetsbaarheid en gezamenlijk belang zijn de sleutelwoorden in ons proces. Dus niet redeneren vanuit afdelingen, budgetten, eigen agenda’s en eigen behoeftes, maar gezamenlijk de stap zetten naar een nieuwe aanpak. We bewegen tussen de verschillende partijen en verbinden de verschillende belangen. Zo komen we tot een integrale werkwijze, die verduurzaming in de wijk verder brengt. 

Meer informatie
Neem dan eens contact op met de collega's van Duurzaamheid.

  • Thema Duurzaamheid