• Home
  • Geraadpleegde literatuur

Geraadpleegde literatuur

GESLAAGD | Succesfactoren voor bewonersinitiatieven

Denters, B. e.a. (2013). Burgers maken hun Buurt, Platform 31, Den Haag.

Dorssers, E. (2013).Een regenboog aan zorgcollectieven. Zelfsturende zorgkracht in Limburg. Vereniging Kleine kernen in Limburg.

Movisie (2015). Effectief leidinggeven aan een burgerinitiatief. Doorpakken, maar niet voor de troepen uitlopen. Geraadpleegd op 7 juli 2017, van https://www.movisie.nl/artikel/effectief-leidinggeven-aan-burgerinitiatief

Pijnenburg, H. (2010). Intreerede. Zorgen dat het werkt. Lectoraat Werkzame factoren in de zorg voor Jeugd. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Sluis, van der M.  & Land, van der M. (2012). Inspelen op initiatief. Actieve burgers en sociale professionals in de buurt. Movisie/OTB, Tu Delft. Utrecht.