• Home
  • Kerkenpaspoorten Liemers en Doesburg 2021

Kerkenvisie Liemers & Doesburg

In 2021 hebben we samen met het Gelders Genootschap intensief gewerkt aan de kerkenvisie voor de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Doesburg. Er is veel werk verzet en nu ligt voor 2022 de vraag voor hoe we de kerkenvisie borgen en hoe we de dialoog die we in gang hebben gezet voort kunnen zetten. Graag delen we de concrete resultaten en producten om anderen te inspireren. 

Kerkenpaspoorten

Deze kerkenpaspoorten hebben als doel om in een oogopslag te laten zien wat de toekomst is van de kerkgebouwen in de Liemers en Doesburg. De totstandkoming van de paspoorten is een resultaat van gesprekken met de kerkeigenaren door Spectrum in het voorjaar van 2021 en het in kaart brengen van de karakteristieken van het gebouw door het Gelders Genootschap (scroll helemaal naar de beneden voor de downloadbalk om dit document te bekijken. Let op: het document is een momentopname, soms gaan de ontwikkleingen snel. Wie de meest recente informatie nodig heeft, kan het beste contact opnemen met de organisaties zoals in de kerkenpaspoorten vermeld).

'Heilige huisjes routes'

Tijdens de Open Monumentendag vond de aftrap plaats van de Heilige Huisjes Routes. Deze routes gaan langs de religieuze gebouwen in de Liemers en Doesburg. Met deze routes brengen we de kerkenpaspoorten en daarmee de toekomst van de religieuze gebouwen nog meer onder de aandacht. Deze routes zijn nog steeds te vinden en te downloaden

Van speeddate naar dialoog

Tijdens een digitale bijeenkomst in december 2021 vonden speeddates plaats tussen kerkbesturen, gemeentebesturen, ambtenaren en andere belanghebbenden. In deze korte ontmoetingen wisselden de gesprekspartners uit wat men voor elkaar zou kunnen beteken. Daarna spraken we in kleine groepen over hoe we elkaar beter gaan vinden in de toekomst en spraken we wederzijdse verwachtingen naar elkaar toe uit. De bijeenkomst leverde een aantal handvatten op om de dialoog te kunnen borgen.
Onderstaande afbeelding brengt deze handvatten in een oogopslag in beeld.
Klik op de afbeelding om in te zoomen.

Borging kerkenvisie in beeld

De kerkenvisie Doesburg en Liemers in beeld

Met de handvatten gingen we bij de vier gemeentes langs om te horen wat het proces heeft opgeleverd en welke stappen we met elkaar naar de toekomst kunnen zetten. Bekijk de resulaten in de film Kerkenvisie Liemers & Doesburg die op initiatief van de gemeenten is gemaakt. De dialoog is op gang gekomen!

Wie het naadje van de kous wil weten, bekijkt niet de samenvatting, maar de volledige versie van de kerkenvisiefilm, waarin elke gemeente wordt uitgelicht.

Download Kerkenpaspoorten Liemers en Doesburg Download