De kerk van Heide

De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met betrokkenen bij de kerken in de gemeente Venray. Ook in Heide zijn gesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken blijkt dat door terugloop van het aantal bezoekers het niet realistisch is om het kerkgebouw in Heide te laten functioneren als kerk. 

Dorpsbewoners laten weten zich zorgen te maken om toekomstige leegstand en willen graag plannen maken voor de toekomst. Daarom is er een werkgroep samengesteld die hiermee aan de slag gaat. Deze werkgroep bestaat uit: Deken Ed Smeets en Toon loonen als afgevaardigden van het bestuur van rectoraat Heide, Bernard Verheijen namens Dorpsraad Heide, en Maikel Smitz, Will Cornelissen, Jan van Dijck en Martin Peeters op persoonlijke titel.

Leegstand voorkomen

De werkgroep gaat bij alle inwoners input vragen waar behoefte aan is in Heide. Aan de hand van die informatie maken ze een aantal scenario’s en werken die globaal uit. Vervolgens nodigt de werkgroep alle inwoners uit voor een dorpsbijeenkomst om iedereen bij te praten. Samen met de inwoners wordt bepaald welke scenario het beste past en het meest kansrijk is om verder uit te gaan werken.

Geef uw mening tijdens het dorpsfeest

Tijdens het dorpsfeest op zondag 4 september in Heide zullen Wiliam Willems en Hanneke van Keijsteren van adviesbureau Spectrum aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan: wat mist er nog in Heide? Waar heeft u behoefte aan? Waar is het kerkgebouw of de plek van het kerkgebouw in de toekomst geschikt voor? Vorenstaande ook in het licht welke functies er in het geplande nieuwe MFC gerealiseerd staan te worden.

Terug in de tijd

Toen ruim 10 jaar geleden de basisschool moest sluiten zijn er in Heide ook gesprekken gevoerd. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd om van het dorp te horen waar men behoefte aan had. Op dat moment was elkaar ontmoeten, samenhang en binding tussen dorpsgenoten (en kinderen in het bijzonder) belangrijk. Verder was er behoefte aan ruimte voor feesten, cursussen, workshops en dagbesteding. De manier waarop de Schól nu wordt gebruikt, komt aan veel van deze behoeften tegenmoet.

Uw mening is belangrijk!

Het is mooi om te constateren dat veel van de zaken waar toen behoefte aan was nu zijn gerealiseerd. Een mooi moment om naar de toekomst te kijken. Waar liggen de behoeften nu? En wat is er over een aantal jaren nodig in Heide?

We horen graag wat volgens u een goede bestemming zou zijn voor (de plek van) de kerk. Kunt u op zondag 4 september niet aanwezig zijn? Laat dan via dit formulier uw mening weten.