Impact ondernemen: anders kijken naar winst en waarde

Onze samenleving verandert, steeds meer ondernemers kijken niet meer alleen naar winst. En voor sommige ondernemers telt het maken van winst zelfs helemaal niet. Bij hen gaat het om de impact die zij kunnen maken met hun product of dienst. Het gaat hen om vooruitgang, welzijn en het oplossen van maatschappelijke problemen. Zij zijn de pioniers van deze tijd en verdienen daarom een steuntje in de rug.

Voor gemeenten biedt het voordeel om deze sociale ondernemers te helpen hun dromen waar te maken. Want impactondernemers dragen bij aan de uitvoering van gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Maar welke vorm van ondersteuning is effectief? Daarover kunnen wij gemeenten adviseren.

Het belang van impactondernemingen

Impactondernemers willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het zijn diezelfde vraagstukken waarmee ook overheden te maken hebben. Zoals verlichten bevechten van armoede, ondersteunen van kwetsbare ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen of verminderen van eenzaamheid. Maar vaak pakken impactondernemers ook ecologische vraagstukken aan of ze werken zelfs integraal. 

Vanuit een klassiek economisch perspectief zijn het ‘falende’ ondernemingen. Ze zijn immers niet uit op winst. Impact maken is het doel en daarbij is de samenleving gebaat. Financieel gezond is voor hen goed genoeg. Ondernemingen die impact willen maken ontstaan vaak vanuit een goedlopend maatschappelijk initiatief en zijnis meestal gericht op de directe omgeving. Een sociale sportschool bijvoorbeeld, een voedsel- of kledingbank of een bakkerij waar mensen met een kwetsbaarheid werken.

Opkomend zijn de zogenaamde wijkbedrijven, ondernemingen die puur op de wijk waarin ze zich bevinden gericht zijn. Het zijn bewonersinitiatieven die naast subsidie een eigen inkomstenstroom hebben die ze zelf organiseren, met als doel het initiatief mogelijk te maken. Zie ook het onderzoek Zin in de Wijk waar Spectrum aan meewerkte en platform Ondernemen met je Buurt.

Gemeenten en sociale ondernemers

Gemeenten vragen zich soms af of het hun taak is om deze impactondernemers te ondersteunen. En zo ja, op welke wijze? En druist dit niet in tegen het principe dat bedrijven een zaak van de markt zijn? Meestal is de eerste gedachte om te helpen met financiële middelen, met een impulssubsidie bijvoorbeeld. Zo’n startsubsidie is heel welkom, maar ondernemers zijn vaak nog meer gebaat bij een locatie waar zij kunnen ondernemen. Dergelijke locaties bestaan vaak al voor kunstenaars of creatieve initiatieven. Waarom als gemeente niet ook een broedplek creëren voor impactondernemers waar kruisbestuiving mogelijk is en zo nog meer mooie dingen kunnen ontstaan?

Een andere manier van effectieve hulp is startende impactondernemers met anderen in contact te brengen. De grootste handreiking die een gemeente kan doen is vertrouwen hebben in deze ondernemers en niet te veel willen sturen en controleren.  

De rol van Spectrum

Onze adviseurs kunnen gemeenten ondersteunen bij het bieden van effectieve hulp aan sociale ondernemers. We kunnen daarnaast gemeenten helpen om uitvoering te geven aan de SDG’s. Dat is een belangrijk instrument bijhet maken van impact. Spectrum kan bijvoorbeeld helpen bij het definiëren van beleid, sociale ondernemers in kaart brengen, partijen met elkaar in gesprek brengen, meezoeken naar geschikte locaties voor sociale ondernemers of workshops en bijeenkomsten organiseren voor en over sociaal ondernemen.

Drie redenen om voor Spectrum te kiezen

  • Spectrum kent Gelderland als geen ander - en daarmee het netwerk van sociaal ondernemende initiatieven. Daardoor krijgen gemeenten makkelijk inzicht in het netwerk van sociaal ondernemers in hun werkgebied en kunnen zij hier sneller op aansluiten. 
  • Spectrum spreekt de taal van initiatieven – Wij werken dagelijks met initiatieven die sociaal (willen) ondernemen en begrijpen daardoor hun behoeften en problemen. Gemeenten krijgen daardoor inzicht in wat zij voor de sociaal ondernemers in hun werkgebied kunnen betekenen.  
  • Spectrum is partner in de City Deal Impact ondernemen – Gemeenten profiteren van de kennis en connecties binnen het netwerk van de City Deal en daarmee van gedegen en innovatieve oplossingen voor het vraagstuk ‘sociaal ondernemen’ in hun werkgebied.